misa-anime
 hotgraph88  ufac4  lotto432  77lotto.bet  lockdown168  hydra888  ufazeed  brazil999  mahagame88
สานรักนักบูรณะ Memory of Encaustic Tile ตอนที่ 1-34 [จบ] ซับไทย (2022) [กำลังฉาย]

คะแนน : No rating

ประเทศ : จีน

ปีที่ฉาย : 2022

ประเภท : ซีรี่ย์จีนซับไทย

Memory of Encaustic Tile สานรักนักบูรณะ (2022) ซับไทย ภายในหูทงของปักกิ่งที่ซึ่งผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูงานศิลปะอาศัยอยู่เป็นเรื่องราวระหว่างนักอนุรักษ์พิพิธภัณฑ์กับนักแปล Shao Xue, Zheng Su Nian และ Zhang Qi เป็นลูกของนักอนุรักษ์พิพิธภัณฑ์ พวกเขาแบ่งปันประสบการณ์มากมายที่เติบโตขึ้นมาจากการแพร่ระบาดของโรคซาร์ส การเสียชีวิตของคนที่พวกเขารัก และเมืองเก่าที่ถูกทำลายเพื่อสร้างมิตรภาพอันลึกซึ้งระหว่างกัน เมื่อโตขึ้น ทุกคนก็เริ่มเลือกเส้นทางที่แตกต่างกัน Shao Xue ได้รับอิทธิพลจากแม่ของ Zheng Su Nian ไม่เต็มใจที่จะละทิ้งความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุดของอนาคตเพื่อเห็นแก่ความรักและออกจากบ้านเพื่อค้นหาทุ่งหญ้าที่เขียวขจี Zheng Su Nian สืบทอดมรดกที่แม่ทิ้งไว้ให้กลายเป็นนักอนุรักษ์-ฟื้นฟู และค้นพบความหมายผ่านการอนุรักษ์สิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม Zhang Qi ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อต่างประเทศเนื่องจากทักษะทางคณิตศาสตร์ของเขา ก่อนจากไป เขาตัดสินใจที่จะฝังความรู้สึกที่มีต่อ Shao Xue ทั้งที่ความรู้สึกที่มีต่อกัน Shao Xue และ Zheng Su Nian ก็แยกทางเนื่องจากการแสวงหาของพวกเขา พวกเขาพบกันอีกครั้งหลังจากผ่านไปนาน เปิดโอกาสให้เมล็ดที่ปลูกในวัยเยาว์งอกขึ้นอีกครั้ง
ตอนของ "สานรักนักบูรณะ Memory of Encaustic Tile ตอนที่ 1-34 [จบ] ซับไทย (2022) "

Memory of Encaustic Tile ตอนที่ 01

Memory of Encaustic Tile ตอนที่ 02

Memory of Encaustic Tile ตอนที่ 03

Memory of Encaustic Tile ตอนที่ 04

Memory of Encaustic Tile ตอนที่ 05

Memory of Encaustic Tile ตอนที่ 06

Memory of Encaustic Tile ตอนที่ 07

Memory of Encaustic Tile ตอนที่ 08

Memory of Encaustic Tile ตอนที่ 09

Memory of Encaustic Tile ตอนที่ 10

Memory of Encaustic Tile ตอนที่ 11

Memory of Encaustic Tile ตอนที่ 12

Memory of Encaustic Tile ตอนที่ 13

Memory of Encaustic Tile ตอนที่ 14

Memory of Encaustic Tile ตอนที่ 15

Memory of Encaustic Tile ตอนที่ 16

Memory of Encaustic Tile ตอนที่ 17

Memory of Encaustic Tile ตอนที่ 18

Memory of Encaustic Tile ตอนที่ 19

Memory of Encaustic Tile ตอนที่ 20

Memory of Encaustic Tile ตอนที่ 21

Memory of Encaustic Tile ตอนที่ 22

Memory of Encaustic Tile ตอนที่ 23

Memory of Encaustic Tile ตอนที่ 24

Memory of Encaustic Tile ตอนที่ 25

Memory of Encaustic Tile ตอนที่ 26

Memory of Encaustic Tile ตอนที่ 27

Memory of Encaustic Tile ตอนที่ 28

Memory of Encaustic Tile ตอนที่ 29

Memory of Encaustic Tile ตอนที่ 30

Memory of Encaustic Tile ตอนที่ 31

Memory of Encaustic Tile ตอนที่ 32

Memory of Encaustic Tile ตอนที่ 33

Memory of Encaustic Tile ตอนที่ 34 จบ

Facebook Page
ซีรีส์ยอดนิยม
กำลังโหลด...